Locazorg thuiszorg

Logozorg is een wegwijzer naar thuiszorg in Nederland. Lees de artikelen op deze site of navigeer direct naar een thuiszorgorganisatie in uw regio.

Maandag
8:00 - 18:00
Dinsdag
8:00 - 18:00
Woensdag
8:00 - 18:00
Donderdag
8:00 - 18:00
Vrijdag
8:00 - 18:00
Covid-19
Per locatie gelden specifieke Covid-voorzorgsmaatregelen.

Veelgestelde vragen

Over thuiszorg in Nederland
Thuiszorg is zorg die bij mensen thuis geleverd wordt. Deze zorg kan nodig zijn door bijvoorbeeld ziekte, handicap of ouderdom. Welke zorg geleverd wordt is afhankelijk van de zorgvraag. Veelvoorkomende thuiszorg is persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding als het meehelpen bij het douchen, het wisselen van steunkousen, het geven van medicijnen & injecties of huishoudelijke hulp. Per zorgsoort kan een andere financiering van toepassing zijn.
Enkele vormen van thuiszorg zijn:
- Persoonlijke verzorging - Hulp bij het douchen, omkleden, steunkousen wisselen, eten of naar de wc gaan.
- Verpleging - Meehelpen met de medicijnen, het geven van injecties, het meten van de bloeddruk of het toedienen van zuurstof.
- 24-uurs zorg / nachtzorg - Persoonlijke verzorging of verpleging gedurende dag en nacht.
- Begeleiding - Het verbeteren of behouden van de zelfredzaamheid en participatie.
- Zelfstandig functioneren - Helpen van mensen die een beperking hebben, waardoor ze niet zelfstandig kunnen functioneren.
- Huishoudelijke hulp – Alles in en om huis, zoals stofzuigen, opruimen, afwassen en het bed opmaken.
De kosten voor thuiszorg worden vergoed uit verschillende bronnen. Laat u goed adviseren welke mogelijkheden er voor u zijn. De regelgeving is complex. Per zorgsoort kan een andere financiering van toepassing zijn. Enkele financiers zijn de Basisverzekering, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Langdurige Zorg of uw eigen budget in een PersoonsGebonden Budget. Als de zorg onder de basisverzekering valt (wijkverpleging), betaalt u geen eigen risico. Valt de zorg onder de Langdurige zorg of krijgt u huishoudelijke hulp geleverd, dan betaalt u een eigen bijdrage.
Met thuiszorg kunt u langer thuis blijven wonen. Als u moeite krijgt met het uitvoeren van de dagelijkse taken biedt thuiszorg uitkomst. Veelvoorkomende thuiszorg is persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding als het meehelpen bij het douchen, het wisselen van steunkousen, het geven van medicijnen & injecties of huishoudelijke hulp. Thuiszorg aanvragen kan complex zijn. Zo zijn er verschillende financiers per zorgvraag en soms heeft u een indicatie nodig. Neem contact op met een thuiszorgorganisatie voor meer informatie.
De kosten voor thuiszorg worden vaak vergoed. Laat u goed adviseren welke mogelijkheden er voor u zijn. De regelgeving is complex. Enkele financiers zijn de Basisverzekering, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Langdurige Zorg of uw eigen budget in een PersoonsGebonden Budget. Als de zorg onder de basisverzekering valt (wijkverpleging), betaalt u geen eigen risico. Valt de zorg onder de Langdurige zorg of krijgt u huishoudelijke hulp geleverd, dan betaalt u een eigen bijdrage.
Per zorgsoort kan een andere financiering van toepassing zijn. Een combinatie van financieringsvormen behoort ook tot de mogelijkheden.
- (Wijk-)verpleging: Zorgverzekeringswet (Zvw)
- Persoonlijke verzorging: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
- Begeleiding bij zelfstandig functioneren: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
- Huishoudelijke hulp: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
- Terminale zorg: Zorgverzekeringswet (Zvw)
- 24-uurszorg en nachtzorg: Wet langdurige zorg (Wlz)

Ook thuiszorg aankopen via een PersoonsGebonden Budget of in privé behoort tot de mogelijkheden.

Wegwijzer naar thuiszorg in Nederland

Thuiszorg is er voor jong en oud. Lees snel verder.

Nieuws en artikelen

Over thuiszorg in Nederland

Hoe kan ik thuiszorg krijgen?

Thuiszorg is zorg die bij mensen thuis geleverd wordt. Deze zorg kan nodig zijn door bijvoorbeeld ziekte, handicap of ouderdom.…

Aanleunwoning

Een aanleunwoning is een woning bedoeld voor ouderen die nog mobiel en gezond zijn, maar wel gebruik wensen te maken…

Multidisciplinair overleg (MDO)

Door thuiszorgmedewerkers wordt regelmatig multidisciplinair overleg gevoerd. Vanuit de praktijk merken wij dat niet altijd duidelijk is wat multidisciplinair overleg…