Thuiszorg in Nederland

Locazorg - Zorg voor de thuisblijvers

Multidisciplinair overleg (MDO)

Door thuiszorgmedewerkers wordt regelmatig multidisciplinair overleg gevoerd. Vanuit de praktijk merken wij dat niet altijd duidelijk is wat multidisciplinair overleg betekent.

Wat is multidisciplinair overleg?

Multidisciplinair overleg is simpelweg overleg door professionals uit verschillende beroepsgroepen. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat kennis en ervaring uit de verschillende beroepsgroepen nodig is voor de te behandelen cliënt.

Voorbeeld multidisciplinair overleg

Een coronapatiënt is op de IC in het ziekenhuis behandeld. Na de behandeling volgt tijdelijke opname op de reguliere corona-afdeling op het ziekenhuis. Om het bed niet langer dan noodzakelijk bezet te houden, wordt de patiënt wanneer mogelijk terug naar de oude woning geplaatst. Thuis krijg de patiënt nog zuurstof toegediend en vindt digitale monitoring plaats. Voor de terugkeer naar huis wordt een multidisciplinair overleg ingepland. Via Teams overleggen arts en verpleegkundige uit het ziekenhuis met de wijkverpleegkundige en een thuiszorgmedewerker over het behandelplan.

Doel van multidisciplinair overleg

De doelen van multidisciplinair overleg zijn legio. Veelal is het doel om de vervolgstappen van het behandelplan van de ene beroepsgroep naar de andere beroepsgroep overeen te komen. Hierbij wordt de kennis en ervaring uit de verschillende beroepsgroepen ingezet, om een zo effectief en efficiënt mogelijk behandelplan overeen te komen.