Thuiszorg in Nederland

Locazorg - Zorg voor de thuisblijvers

Vergoeding voor thuiszorg

Thuiszorg is zorg die bij mensen thuis geleverd wordt. Deze zorg kan nodig zijn door bijvoorbeeld ziekte, handicap of ouderdom. De kosten voor thuiszorg worden vergoed uit verschillende bronnen. Laat u goed adviseren welke mogelijkheden er voor u zijn. De regelgeving is complex.

Veelvoorkomende thuiszorg is persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding als het meehelpen bij het douchen, het wisselen van steunkousen of huishoudelijke hulp.

Vergoeding voor thuiszorg verschilt per financier

Per zorgsoort kan een andere financier van toepassing zijn. Enkele financiers zijn de Basisverzekering, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Langdurige Zorg of uw eigen budget in een PersoonsGebonden Budget.

Als de zorg onder de basisverzekering valt (wijkverpleging), betaalt u geen eigen risico.

Valt de zorg onder de Langdurige zorg of krijgt u huishoudelijke hulp geleverd, dan betaalt u een eigen bijdrage.

Een combinatie van financieringsvormen behoort ook tot de mogelijkheden.
– (Wijk-)verpleging: Zorgverzekeringswet (Zvw)
– Persoonlijke verzorging: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
– Begeleiding bij zelfstandig functioneren: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
– Huishoudelijke hulp: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
– Terminale zorg: Zorgverzekeringswet (Zvw)
– 24-uurszorg en nachtzorg: Wet langdurige zorg (Wlz)

Ook thuiszorg aankopen via een PersoonsGebonden Budget of in privé behoort tot de mogelijkheden.